Betydelsen av förnybar energi för vår miljö

I Sverige genereras de flesta växthusgaserna när de genererar el. Det är därför användningen av förnybar energi är viktig för miljön, eftersom det drastiskt minskar produktionen av växthusgaser. Dessutom har hållbar kraftproduktion många andra fördelar. Vi förklarar varför grön el är viktig för vår framtid och hur du kan använda miljövänlig el.

Varför är hållbar kraftproduktion vettig?

Till skillnad från fossila bränslen är förnybar energi oändlig och kan därmed leda till mer stabila elpriser på lång sikt.

  • Grön el skyddar vår miljö och klimatet
  • Grön el minskar utsläppen av koldioxid och föroreningar
  • Produktionen av el skadar inte miljön, eftersom inga fossila bränslen behöver brytas. Oljeläckage, olyckor, skador på landskap och omlokalisering av människor för elproduktion hör till det förflutna.

Tips för miljövänlig el hemma.

Vill du stödja förnybar energi och driva energiövergången? Du kan göra detta bekvämt från ditt hem.

Skaffa grön el.

Det enklaste och snabbaste sättet att driva energiövergången är att välja en miljövänlig elleverantör. Så du betalar för grön el, minskar ditt eget koldioxidavtryck och stöder marknaden för förnybar energi.
Hur man känner igen en miljövänlig elleverantör.

Eftersom ”grön el” inte är en lagligt skyddad term bör du vara uppmärksam på vissa etiketter när du väljer din elleverantör. Eftersom endast leverantörer som får sin el helt eller huvudsakligen från förnybara energikällor får annonsera med ”Ok-Power” och ”Grön el”. Till exempel Vattenfall, en av de mest framgångsrika leverantörerna av grön el och klimatneutral gas i Sverige.

Investera i förnybar energi med solceller och skydda miljön.

Genom att byta till en taxa med grön el stöder du energiövergången, men naturligtvis använder du också el från konventionell produktion. Solceller, å andra sidan, gör att du kan använda hållbar energi direkt. Solceller på ditt eget tak ger hundra procent grön el fram – och samtidigt spara pengar. Även om elpriserna fortsätter att stiga, producerar du mycket billig grön el för dina egna behov och sparar massor av koldioxid.
Vill du ta reda på om ett solcellssystem är värdefullt för dig? Kontakta oss som dina experter på solceller i Malmö så räknar vi på hur mycket just du hade sparat vid införskaffande av solceller.