Varför investera i ett hembatteri är framtidens lösning

Utvecklingen av solpaneler slutar aldrig riktigt. Vi arbetar ständigt med paneler som fungerar bättre, så att de blir attraktiva för en bredare publik. Det finns till exempel tillverkare som utvecklar solpaneler som försämras mindre snabbt om de är i skuggan eller som fortsätter att fungera bra när de blir heta. Kretsar erbjuds som gör att du kan ställa in solpanelerna i ditt system i olika situationer och ändå förväntar dig det maximala bidraget från varje panel. En annan utveckling är hembatteriet. Och detta kan leda till en mycket viktig förändring i vårt sätt att använda el i Sverige.

Vad är ett hembatteri?

Namnet säger allt, naturligtvis, men ett hembatteri är en lagring av ström som du kan installera hemma. Detta batteri lagrar din gröna energi och du använder den när du behöver den. Detta är en väldigt logisk lösning, eftersom dina solpaneler främst levererar ström när du inte är hemma. Toppnivån för dina solpanelers avkastning (i de flesta situationer) är när solen är på sin högsta punkt, så på eftermiddagen. Toppnivån i din energiförbrukning är förmodligen på kvällen när du kommer tillbaka från jobbet och börjar laga mat och titta på tv. Det är då dina solpaneler producerar väldigt lite i många fall. Med ett hembatteri lagrar du strömmen när du inte använder den och den här strömmen släpps när du behöver den.

Situationen utan hembatteri

De allra flesta systemen i Sverige fungerar fortfarande utan hembatteri. Den el som genereras matas sedan direkt tillbaka till energinätet. När det är dags för din årsredovisning tittar energileverantören på vad du har konsumerat och vad du har genererat. Skillnaden debiteras eller betalas ut. Du använder inte din egen el, men den el du genererar går till nätverket och dras av från din slutliga faktura. Denna situation medför två problem som kan lösas med ett hembatteri.

Trängsel i energinätverket

Fler och fler husägare, företag, ägarföreningar och myndigheter beslutar att investera i solpaneler. Och även om detta är särskilt goda nyheter för miljön och klimatmålen, har nätoperatörerna stora problem. Alla dessa extra solpaneler levererar en stor mängd energi tillbaka till energinätet vid samma tid på dagen. Detta är igen när solen är på sin högsta punkt och främst under månaderna mars till oktober.

Vårt energinätverk är inte skapat för den här ökningen av el och det är därför det orsakar trängsel under högtrafik. Detta är ett stort problem, särskilt i glesbefolkade områden, eftersom nätverket inte är van att arbeta med stora mängder ström samtidigt. Tyvärr är det dessa områden där det fortfarande finns plats för stora solpanelsparker. Nätoperatörer har redan larmat och förfrågningar om att bygga solpanelsparker men som nekats regelbundet.

Ett batteri löser dessa problem, för då levereras inte mer ström till nätverket. Med ett hembatteri är det också möjligt att reglera denna strömförsörjning och gradvis återföra strömmen till nätverket istället för med en stor topp. Att lagra strömmen i ett batteri är därför en möjlig lösning på de problem vi upplever i energinätet just nu.

Nettningssystemet försvinner

För ekonomi och klimat har det angetts att vissa vill skrota nätförordningen. Detta föreslagits genom en avveckling som i så fall hade börjat 2024. Från och med det året får du inte längre hela energipriset för varje kWh du genererat utan en procentandel av det. I slutändan är avsikten att från 2032 och framåt ska alla få en avgift per kWh som är lika med det grundläggande energipriset. Detta innebär att skatter och nätverkshanteringskostnader inte längre ingår.

Grundenergipriset står för närvarande för cirka 37 procent av det pris per kWh som du faktiskt betalar. Anta att din energileverantör frågar 2,2 kronor per kWh, då är energipriset bara 0,08 €. Från 2031 får du därför inte längre 0,22 € per kWh för den el du producerar utan 0,8 kronor. Enligt experterna kompenseras denna minskning av de fallande priserna på solpaneler. Återbetalningsperioden skulle gå från 8 år till 10 år, men den skulle inte bli dramatiskt längre.

Med ett hembatteri påverkas du inte längre av fluktuerande energipriser och nätplanen. Elen du genererar lagras och används av dig och ingen annan part är inblandad. Med ett hembatteri har du möjlighet att bli helt självförsörjande och till och med leva utanför nätet.

Är hemmabatteriet framtiden?

Tillkomsten av hembatteriet ger en lösning på två pressande problem som ägare av solpaneler för närvarande står inför. Tyvärr är kostnaderna för ett hembatteri i Sverige fortfarande för höga för att investeringen ska vara lönsam. I vissa länder, som Australien, är hembatterier mycket vanligare och de är billigare där. Om dessa batterier också blir billigare i Sverige kommer deras användning utan tvekan att öka. Det gör livet för konsumenter, myndigheter, energileverantörer och nätoperatörer mycket enklare.

Kontakta oss för solceller i Malmö!